REGULAMIN REZERWACJI WCZASÓW W OŚRODKU BALTURIA
 
I. Informacje Ogólne.
 
Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wykupu wczasów oraz warunków pobytu. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy kupna (rezerwacji). Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 
Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy.
Ośrodek – Balturia Jastrzębia Ośrodek Fitness &SPA Marcin Pionke
Wczasy – Oferta wczasów relaksacyjno-kondycyjnych, odchudzających z programem fitness & SPA zawierająca zabiegi, dietę, profesjonalną opiekę instruktorów i terapeutów dostępną na stronie Ośrodka balturia.pl
 
II. Rezerwacje.


1. Klient kontaktuje się telefonicznie, wypełnia formularz kontaktowy/dokonuje rezerwacji na stronie www.balturia.pl,  przesyła na adres e-mail: biuro@balturia.pl zapytanie dotyczące terminu wczasów celem dokonania rezerwacji.
2. Ośrodek przesyła na adres e-mail Klienta, wstępne potwierdzenie rezerwacji. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie przez Klienta przedpłaty w ustalonym terminie w wysokości 30%wartości pobytu.
3. Rezerwacja zostaje potwierdzona z dniem zaksięgowania na koncie Ośrodka wymaganej przedpłaty.
4. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę wynajmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty za usługę.
5. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika Ośrodka telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 
III. Anulowanie rezerwacji i jej zmiana.
 
1. Klient może anulować rezerwację telefonicznie lub pisemnie drogą elektroniczną.
W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 30 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów obsługi w wysokości 80 zł.
Przy rezygnacji poniżej 1 miesiąca w przypadku niepełnego obłożenia ośrodka (od października do marca włącznie z wyłączeniem ferii zimowych) Ośrodek zwraca 50 % ceny
Przy rezygnacji poniżej 1 miesiąca w sezonie (od maja do września włącznie oraz w okresie ferii zimowych) zwrot 105 zł za tydzień
3.  W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia Ośrodek nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
4. Ośrodek może anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od  niego (awaria w ośrodku lub inne zdarzenie losowe). Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu innego pokoju o podobnym standardzie. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny pokój umowa ulega rozwiązaniu, a Ośrodek ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej przez niego zaliczki.
 
IV. Warunki płatności.
 
1. Wymagana wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu lub całość kwoty w ustalonym terminie.
2. Pozostała część opłaty prosimy uregulować przelewem przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu.
3. Klient obowiązany jest do uregulowania opłaty klimatycznej w wysokości 1,50 PLN/osoba za dobę.
4. Klient przebywający w pokoju ze swoim pupilem obowiązany jest do zapłaty za jego pobyt 20,00 PLN/doba oraz do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu przy składaniu rezerwacji lub przy zameldowaniu w recepcji obiektu.
 
V. Warunki pobytu.
 
1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, natomiast kończy się o godzinie 9:00 w dniu wyjazdu.
Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z pracownikiem recepcji, w zależności od dostępności pokoju. Zameldowanie odbywa się od godziny 14:00 przez całą dobę.
2. Klient obowiązany jest  do poinformowania pracownika Ośrodka o ewentualnym zagubieniu klucza (koszt 30 zł) od pokoju lub wyrządzonych w nim szkodach i niezwłocznego pokrycia kosztów strat. Wysokość odszkodowania ustala Ośrodek według własnej kalkulacji.
3.Zabronione jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00 rano, palenie papierosów w pokojach oraz częściach Wspólnych, łamanie zasad P.Poż., BHP, niszczenie pokoju lub wynoszenie z pokoju jego jakichkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć pokój podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne rzeczy klientów pozostawione w pokojach
W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie Ośrodek jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami, które pozwolą na doprowadzenie pokoju do stanu poprzedniego.
4. W przypadku rażącego naruszenia określonych zasad, Ośrodek jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta w asyście Policji.


VI.Ochrona danych osobowych RODO.


1. Ośrodek zobowiązuje się do przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, pesel  adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, konta bankowego oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.
2. Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom recepcji obiektu (jest to jedynie imię i nazwisko) celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.
3. Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości Ośrodka Balturia.